Hệ thống tiền tệ – Tiền bao nhiêu tuổi?

  Chúng ta thường không thoải mái khi nói về tiền bạc. Trên thực tế, thật đáng ngạc nhiên rằng tiền không phải là một...

“Hấp diêm” Blockchain – Khi công nghệ trở thành công cụ...

(Mặc dù tôi không muốn phải đặt một cái tiêu đề phản cảm nhưng thú thật là tôi đã tìm đủ cách vẫn không...

Xu mạ vàng Bitcoin

Bitcoin - Vàng tươi của thế hệ số hoá mọi thứ. Gần đây, tôi có tiếp xúc với một vài bạn muốn tham gia vào...

Đọc nhiều